Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside > tidsskriftet Munkiana > supplerende materiale til Munkiana nr. 50

 
   Supplerende materiale til Munkiana nr. 50

  
  

Indholdsfortegnelse

  
  

• Søren Dosenrode og Peter Øhrstrøm:
Editorial
(side 4)

• Jon Høgh:
Fiktionens virkelighed i Kaj Munks skuespil Kærlighed
(side 6)

• Jan Pedersen:
Nazistene i Oslo protesterte mot «Smeltedigelen»s verdenspremiere i 1938
(side 13)

• Kaj Munk:
Jorden brænder (Ved Smeltediglen)
(side 14)

• Ricardt Riis:
En lykkelig fejllæsning?
(side 15)


Forskningsartikler:

• Ricardt Riis:
“Det tror jeg skam ikke det er”
(side 16)

• Mogens Pahuus:
Menneskesynet og de centrale livsidealer i Kaj Munks dramatik
(side 27)


• Søren Dosenrode:
Formandens beretning ved generalforsamlingen
(side 44)

• Jørgen Albretsen:
Referat af generalforsamlingen
(side 46)

  
  

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 50  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 50)

Forsiden:
(Foto: Jørgen Albretsen)
Udsigt i septembersol fra højen ved kanalen Kaj Munk lod grave fra præstegårdshaven ud til Aabjerg Sø (Nørresø). I midten lige under en af de nedhængende grene skimtes Staby Kirke. Deltagerne i Selskabets næste Kaj Munk Seminar 9. 11. august 2013 vil få rig lejlighed til at nyde denne udsigt.

Munkianas redaktion har forsøgt at afklare ophavsrettighederne til materiale gengivet i dette nummer. Skulle vi have overset noget, beder vi om at blive kontaktet, så fejlen kan blive rettet.


  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20