Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside > tidsskriftet Munkiana

 

  
  
Tidsskrift:    Munkiana, issn 1397-7172.
Redaktører: Jon Høgh, Christian Grund Sørensen og Peter Øhrstrøm.
Redaktør for forskningsartikler i tidsskriftet: Mogens Pahuus.
Layout (Munkiana fra og med nr. 36 til og med nr. 60): Jørgen Albretsen.
Cover: Suzanne Eide Knudsen.

Artikler, der ønskes optaget som forskningsartikler, vil blive underkastet fagfællebedømmelse (peer review) efter den standard, som traditionelt gælder i det internationale forskningmiljø, således som det er beskrevet på Uddannelses- og Forskningsministeriets web-site.

Artikler, der er optaget i Munkiana på denne måde, bliver specielt markeret som forskningsartikler.

Munkiana er optaget på autoritetslisten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen over tidsskrifter, som kan udløse point på baggrund af den bibliometriske forskningsindikator.
På listen er Munkiana placeret under faggruppe 9:
"Kulturvidenskab/Kulturhistorie/Kulturformidling", BFI-nr. 156208, på "niveau 1".

Professor Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, har redaktionsansvaret for forskningsartiklerne i Munikana – herunder for ledelsen af review-processen.

  
Kommende Munkiana:   

Munkiana udkommer fast to gange årligt, i maj og i november. Deadline for indsendelse af artikler, man ønsker optaget i tidsskriftet, er 1. april og 1. oktober. Lejlighedsvis vil temanumre og særnumre supplere de to faste numre.
Artikler, som ønskes optaget i næste Munkiana (nr. 61, november 2017),
indsendes til redaktør Jon Høgh, fam.hogh@post.tele.dk.

 

  
Seneste Munkiana:     Munkiana nr. 60 kan læses her (klik på billedet af forsiden herunder), forventes udsendt til medlemmerne primo august 2017 og udgives i samarbejde med Kaj Munk Forskningscentret ved Aalborg Universitet, www.kajmunk.hum.aau.dk.

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 60

 (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 60)

Forsiden:
Brian Hjulmann i rollen som Kaj Munk i skuespillet “Martyren Munk” på Det Flydende Teater, på Furesøen, derefter Danmarksturné,
24. og 25. august Vedersø Præstegård.
Se www.detflydendeteater.dk for yderligere information om tider og steder. Manuskriptforfatter: Hassan Preisler, instruktør: Pelle Nordhøj Kann. (Foto: Per Morten Abrahamsen).


Munkianas redaktion har forsøgt at afklare ophavsrettighederne til materiale gengivet i dette nummer. Skulle vi have overset noget, beder vi om at blive kontaktet, så fejlen kan blive rettet.


  

Indholdsfortegnelse

• Kaj Munk Selskabet:
Seminar i Vedersø om Kaj Munks eftermæle
(side 3)

• Peter Øhrstrøm:
Om dette nummer
(side 5)

• Knud Erik Andersen:
Nye pædagogiske tiltag i Præstegården
(side 6)

• Ricardt Riis:
Kunstner eller historiker
(side 7)

• Søren Daugbjerg & Svend Aage Nielsen:
Hilsen og tak til Jørgen Albretsen
(side 10)


Boganmeldelser:

• Marc Auchet:
Ricardt Riis' bog om Kaj Munks skuespil Fra Tidehvervet
Anmeldelse af: Ricardt Riis: Mennesket, robot eller person?
(side 11)

• Lars Christensen:
Mellem diktatur og demokrati
Anmeldelse af: Jon Høgh: Kaj Munks Inferno
(side 15)


Forskningsartikler:

• Christian Grund Sørensen:
Kaj Munk – Modernitetens prædikant: Nye spor
(side 20)

• Knud Erik Andersen:
nb.no/nbsok
(side 32)


• Aage Jørgensen:
Kaj Munk-litteratur 2010-2017
(side 44)

• Søren Dosenrode:
Formandens beretning for 2016, afgivet i Vedersø den 14. januar 2017
(side 50)

• Jørgen Albretsen:
Referat af generalforsamlingen
(side 54)
  
Tidligere Munkiana:    Ekstranumre af bladet Munkiana (fra og med nr. 37) kan bestilles ved henvendelse til kassereren (se adresse under bestyrelsen). Pris pr. eksemplar er 25 kr. Mindste ordre tre stk.

Munkiana nr. 59 - november 2016:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 59  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 59)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 59


Munkiana nr. 58 - maj 2016:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 58  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 58)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 58


Munkiana nr. 57 - november 2015:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 57  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 57)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 57


Munkiana nr. 56 - maj 2015:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 56  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 56)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 56


Munkiana nr. 55 - november 2014:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 55  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 55)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 55


Munkiana nr. 54 - juni 2014:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 54  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 54)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 54


Munkiana nr. 53 - december 2013:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 53  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 53)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 53


Munkiana nr. 52 - december 2013:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 52  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 52)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 52


Munkiana nr. 51 - maj 2013:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 51  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 51)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 51


Munkiana nr. 50 - november 2012:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 50  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 50)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 50


Munkiana nr. 49 - maj 2012:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 49  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 49)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 49


Munkiana nr. 48 - november 2011:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 48  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 48)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 48


Munkiana nr. 47 - august 2011:

   (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 47)


Munkiana nr. 46 - maj 2011:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 45  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 46)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 46


Munkiana nr. 45 - november 2010:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 45  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 45)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 45


Munkiana nr. 44 - november 2010:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 44  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 44)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 44


Munkiana nr. 43 - juni 2010:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 43  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 43)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 43


Munkiana nr. 42 - november 2009:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 42  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 42)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 42
• Oversigt over nogle af manglerne ved Mindeudgaven
• Om digteren Niels Møller og hans digt AnnabellaMunkiana nr. 41 - oktober 2009:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 41  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 41)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 41


Munkiana nr. 40 - april 2009:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 40  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 40)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 40 — udkastet til Kaj Munks Ollerup-tale

Munkiana nr. 39 - oktober 2008:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 39  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 39)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 39


Munkiana nr. 38 - maj 2008:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 38  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 38)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 38


Munkiana nr. 37 - december 2007:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 37  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 37)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 37


Munkiana nr. 36 - juli 2007:

Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 36  (Klik på billedet for at downloade PDF med Munkiana nr. 36)

Supplerende materiale til Munkiana nr. 36


Munkiana nr. 1 — 35:  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2017-08-01