Kaj Munk Selskabets hjemmeside

forside > tidsskriftet Munkiana > supplerende materiale til Munkiana nr. 58

 
   Supplerende materiale til Munkiana nr. 58

  
  

Indholdsfortegnelse

  
  

• Søren Dosenrode:
Kaj Munk, en digter under krigen
(side 6)

• Jørgen Albretsen:
Sejren har 80-års fødselsdag, også digitalt set
(side 8)

• Carl Behrens:
Replik til Ricardt Riis
(side 11)

• Svend Aage Nielsen:
Kaj Munk og alterbilledet i Vedersø Kirkes krypt
(side 13)


Forskningsartikler:

• Ricardt Riis:
En mulig linje i Kaj Munks skuespil
(side 15)

• Knud Erik Andersen:
Ikke (helt) som de andre
(side 24)


• Søren Dosenrode:
Formandens beretning for året 2015
(side 36)

• Jørgen Albretsen:
Referat af generalforsamlingen
(side 38)

  
  

Munkiana nr. 58Forsiden:
Kaj Munk fik trykt brevpapir med denne tegning af præstegården set fra øst, fra et punkt cirka hvor den kanal, som Kaj Munk fik gravet fra præstegårdshaven, munder ud i Nørresø / Aabjerg Sø. Nederst til venstre står tegnerens signatur og hvad der kunne ligne et årstal: “P. Holm 34”. Sammenlignet med oversigter over kunstneres signaturer, er der højst sandsynligt tale om tegneren Peter Holm (1890-1963), som var fra Ringkøbing og nær ven af Kaj Munk. Netop 1934 illustrerede Peter Holm bogen Vedersø-Jerusalem Retur. Præstegården set fra denne vinkel kan bl.a. nydes under seminaret
Kaj Munk, en digter under krigen – lørdag 13. august.


Munkianas redaktion har forsøgt at afklare ophavsrettighederne til materiale gengivet i dette nummer. Skulle vi have overset noget, beder vi om at blive kontaktet, så fejlen kan blive rettet.


  
 
Kaj Munk Selskabet

Opdateret: 2020-04-20